ONLİNE SINAV

Online Deneme Sınavı Sınavına Hoşgeldiniz

Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir

muayene yaptırılması zorunludur?
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile

birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte

olan sürücüye neyi bildirir?


Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?


Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında,

göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin              Bebek

 
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dö-

nemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin

yapılması yasaktır?


Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasınnın olduğunu bildirir?
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda

kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan,

tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen

dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş

bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında

eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda

motor aşırı ısınarak zarar görür?


Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir.


Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda

yapılması yasaktır?
Motorlu bisiklet, motosiklet ve

sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisinin yapılması yasaktır?
Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım

durması varsa ya da olay yerinde yangın ve

patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa

omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında

kullanılan tekniğe ne ad verilir?


Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır.
Bir toplumdaki yada bir ülkedeki insanların,

Trafik içinde bireysel ve birbirlerine karşı

davranış şekline ne denir?

 


Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?


Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?


Şekildeki trafik işaretlerinin anlamı nedir?
Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt

yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan,

kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe

ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı

ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız,

öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri

eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması

II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi

III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki

uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

 


Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Park etmede aşağıdakilerden

hangisinin yapılması zorunludur?
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,

bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak

yeniden geriye toplayan sistemdir.”

Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?


Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde

aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında

riskli davranış olarak değerlendirilmez?
Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması

aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun

aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?
Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?


Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci

değerlendirilme aşamalarından olan

"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
I. Kural ihlallerine

II. Tehlikeli davranışlara

III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?


Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Aşağıdakilerden hangisi, "kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için

olay yerinin değerlendirilmesi" işlemini kapsar?


Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
Aksine bir durum yoksa, saatte

120 kilometre hızla seyreden bir sürücü,

önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde

diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından

hangisi yanlıştır?


Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının

ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?


Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç

sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu,

trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu

olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?


Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?